Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Melia azedarach L. LC

Mavrommata
Meliaceae 5.146 3.779 Παρατηρήσεις
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach

Swietenia macrophylla King VU

 
Meliaceae 28 15 Παρατηρήσεις
Swietenia macrophylla
Swietenia macrophylla
Swietenia macrophylla
Swietenia macrophylla

Swietenia mahagoni (L.) Jacq. NT

 
Meliaceae 133 73 Παρατηρήσεις
Swietenia mahagoni
Swietenia mahagoni
Swietenia mahagoni
Swietenia mahagoni