Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Cotoneaster pannosus Franch.

 
Rosaceae 324 251 Παρατηρήσεις
Cotoneaster pannosus
Cotoneaster pannosus
Cotoneaster pannosus
Cotoneaster pannosus

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

Μουσμουλιά
Rosaceae 5.638 4.480 Παρατηρήσεις
Eriobotrya japonica
Eriobotrya japonica
Eriobotrya japonica
Eriobotrya japonica

Fragaria chiloensis (L.) Mill.

 
Rosaceae 288 240 Παρατηρήσεις
Fragaria chiloensis
Fragaria chiloensis
Fragaria chiloensis
Fragaria chiloensis

Fragaria vesca L.

Φράουλα
Rosaceae 8.614 7.376 Παρατηρήσεις
Fragaria vesca
Fragaria vesca
Fragaria vesca
Fragaria vesca

Heteromeles arbutifolia (Lindl.) M. Roem. LC

 
Rosaceae 18 9 Παρατηρήσεις
Heteromeles arbutifolia
Heteromeles arbutifolia
Heteromeles arbutifolia
Heteromeles arbutifolia

Osteomeles anthyllidifolia (Sm.) Lindl.

 
Rosaceae 21 20 Παρατηρήσεις
Osteomeles anthyllidifolia
Osteomeles anthyllidifolia
Osteomeles anthyllidifolia
Osteomeles anthyllidifolia

Photinia davidiana (Decne.) Cardot

 
Rosaceae 12 6 Παρατηρήσεις
Photinia davidiana
Photinia davidiana
Photinia davidiana
Photinia davidiana

Pyracantha koidzumii (Hayata) Rehder EN

 
Rosaceae 77 60 Παρατηρήσεις
Pyracantha koidzumii
Pyracantha koidzumii
Pyracantha koidzumii
Pyracantha koidzumii

Rubus argutus Link

 
Rosaceae 795 607 Παρατηρήσεις
Rubus argutus
Rubus argutus
Rubus argutus
Rubus argutus

Rubus armeniacus Focke

 
Rosaceae 404 169 Παρατηρήσεις
Rubus armeniacus
Rubus armeniacus
Rubus armeniacus
Rubus armeniacus

Rubus ellipticus Sm. LC

 
Rosaceae 27 21 Παρατηρήσεις
Rubus ellipticus
Rubus ellipticus
Rubus ellipticus
Rubus ellipticus

Rubus niveus Thunb.

 
Rosaceae 52 35 Παρατηρήσεις
Rubus niveus
Rubus niveus
Rubus niveus
Rubus niveus

Rubus rosifolius Sm.

 
Rosaceae 318 200 Παρατηρήσεις
Rubus rosifolius
Rubus rosifolius
Rubus rosifolius
Rubus rosifolius