Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 248 152 Παρατηρήσεις
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon incanum (Link) Sweet LC

 
Malvaceae 15 15 Παρατηρήσεις
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
Malvaceae 171 115 Παρατηρήσεις
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon menziesii Seem. CR

 
Malvaceae 7 3 Παρατηρήσεις
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii