Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 159 103 Παρατηρήσεις
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon incanum (Link) Sweet LC

 
Malvaceae 15 15 Παρατηρήσεις
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum
Abutilon incanum

Abutilon indicum (L.) Sweet

 
Malvaceae 137 86 Παρατηρήσεις
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon menziesii Seem. CR

 
Malvaceae 6 2 Παρατηρήσεις
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii
Abutilon menziesii