Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Αείλανθος ο υψηλότατος
Simaroubaceae 9.252 7.002 Παρατηρήσεις
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima