Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

 
Fabaceae 603 357 Παρατηρήσεις
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck