Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Anethum graveolens L.

Άνηθος
Apiaceae 1.379 1.141 Παρατηρήσεις
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens