Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Anethum graveolens L.

 
Apiaceae 1.778 1.487 Παρατηρήσεις
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens