Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Argyroxiphium sandwicense DC. EN

 
Asteraceae 29 15 Παρατηρήσεις
Argyroxiphium sandwicense
Argyroxiphium sandwicense
Argyroxiphium sandwicense
Argyroxiphium sandwicense