Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Astelia menziesiana Sm.

 
Liliaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Astelia menziesiana
Astelia menziesiana