Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl.

 
Poaceae 68 51 Παρατηρήσεις
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris
Bambusa vulgaris