Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Briza maxima L.

 
Poaceae 1.136 965 Παρατηρήσεις
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Briza minor L.

 
Poaceae 210 172 Παρατηρήσεις
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Briza minor