Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. LC

 
Fabaceae 599 385 Παρατηρήσεις
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia