Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Hypoestes phyllostachya Baker

Πολκα
Acanthaceae 2.734 2.597 Παρατηρήσεις
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya