Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Hypoestes phyllostachya Baker

Πολκα
Acanthaceae 4.137 3.893 Παρατηρήσεις
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya
Hypoestes phyllostachya