Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Melia azedarach L. LC

Mavrommata
Meliaceae 4.855 3.558 Παρατηρήσεις
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach
Melia azedarach