Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Melinis minutiflora P. Beauv.

 
Poaceae 13 2 Παρατηρήσεις
Melinis minutiflora
Melinis minutiflora
Melinis minutiflora
Melinis minutiflora

Melinis repens (Willd.) Zizka

 
Poaceae 309 232 Παρατηρήσεις
Melinis repens
Melinis repens
Melinis repens
Melinis repens