Χαβάη Φυτά της Χαβάης Εξερεύνηση

Pueraria montana (Lour.) Merr.

 
Fabaceae 184 150 Παρατηρήσεις
Pueraria montana
Pueraria montana
Pueraria montana
Pueraria montana

Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.

 
Fabaceae 51 20 Παρατηρήσεις
Pueraria phaseoloides
Pueraria phaseoloides
Pueraria phaseoloides
Pueraria phaseoloides