Χωροκατακτητικά είδη Χωροκατακτητικά είδη που ενδέχεται να απειλούν τα μέσα διαβίωσης και το περιβάλλον παγκοσμίως Ταυτότητα

Query

Ταυτότητα / Συνείσφερε στο Pl@ntNet

Η παρατήρηση μπορεί να έχει μόνο έως 4 φωτογραφίες απο το ίδιο φυτό
Τουλάχιστον μια φωτογραφία απο φύλλο, λουλούδι, καρπό ή φλοιό απαιτείται για να λειτουργήσει η αναγνώριση
It is recommended to use images of maximum 1280*1280 pixels