Χωροκατακτητικά είδη Χωροκατακτητικά είδη που ενδέχεται να απειλούν τα μέσα διαβίωσης και το περιβάλλον παγκοσμίως Εξερεύνηση

Akebia quinata (Houtt.) Decne.

 
Lardizabalaceae 285 240 Παρατηρήσεις
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata