Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας ΑφρικήςΕξερεύνηση

Adansonia

Adansonia

621 407 Παρατηρήσεις
1 είδη
Dombeya

Dombeya

352 161 Παρατηρήσεις
2 είδος
Gossypium

Gossypium

674 377 Παρατηρήσεις
1 είδη
Grewia

Grewia

925 388 Παρατηρήσεις
9 είδος
Sterculia

Sterculia

174 27 Παρατηρήσεις
2 είδος