Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Calodendrum

Calodendrum

171 61 Παρατηρήσεις
είδος 1
Clausena

Clausena

8 2 Παρατηρήσεις
είδος 1
Ptaeroxylon

Ptaeroxylon

26 6 Παρατηρήσεις
είδος 1
Vepris

Vepris

15 8 Παρατηρήσεις
είδος 2
Zanthoxylum

Zanthoxylum

128 19 Παρατηρήσεις
είδος 1