Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Adenium multiflorum Klotzsch LC

 
Apocynaceae 382 331 Παρατηρήσεις
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum

Carissa bispinosa (L.) Desf. LC

 
Apocynaceae 115 16 Παρατηρήσεις
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa

Carissa edulis L.

 
Apocynaceae 23 5 Παρατηρήσεις
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis

Pachypodium saundersii N.E.Br.

 
Apocynaceae 87 51 Παρατηρήσεις
Pachypodium saundersii
Pachypodium saundersii
Pachypodium saundersii
Pachypodium saundersii

Rauvolfia caffra Sond. LC

 
Apocynaceae 99 28 Παρατηρήσεις
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra

Tabernaemontana elegans Stapf LC

 
Apocynaceae 168 40 Παρατηρήσεις
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans