Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd LC

 
Apocynaceae 31 11 Παρατηρήσεις
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia

Adenium multiflorum Klotzsch

 
Apocynaceae 306 264 Παρατηρήσεις
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum

Carissa bispinosa (L.) Desf. LC

 
Apocynaceae 111 14 Παρατηρήσεις
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa

Carissa edulis L.

 
Apocynaceae 21 3 Παρατηρήσεις
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis

Carissa macrocarpa (Ecklon) A. DC. LC

 
Apocynaceae 70 12 Παρατηρήσεις
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa

Pachypodium saundersii N.E.Br.

 
Apocynaceae 44 28 Παρατηρήσεις
Pachypodium saundersii
Pachypodium saundersii
Pachypodium saundersii
Pachypodium saundersii

Rauvolfia caffra Sond. LC

 
Apocynaceae 76 14 Παρατηρήσεις
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra

Tabernaemontana elegans Stapf LC

 
Apocynaceae 151 26 Παρατηρήσεις
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans