Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Portulacaria afra Jacq. LC

Υπομονή
Didiereaceae 4.138 3.825 Παρατηρήσεις
Portulacaria afra
Portulacaria afra
Portulacaria afra
Portulacaria afra