Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Pittosporum viridiflorum Sims LC

 
Pittosporaceae 25 8 Παρατηρήσεις
Pittosporum viridiflorum
Pittosporum viridiflorum
Pittosporum viridiflorum
Pittosporum viridiflorum