Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Berchemia discolor (Klotzsch) Hemsl. LC

 
Rhamnaceae 14 4 Παρατηρήσεις
Berchemia discolor
Berchemia discolor
Berchemia discolor
Berchemia discolor

Berchemia zeyheri (Sond.) Grubov LC

 
Rhamnaceae 8 5 Παρατηρήσεις
Berchemia zeyheri
Berchemia zeyheri
Berchemia zeyheri
Berchemia zeyheri

Noltea africana (L.) Endl. LC

 
Rhamnaceae 13 1 Παρατήρηση
Noltea africana
Noltea africana
Noltea africana
Noltea africana

Rhamnus prinoides L'Her. LC

 
Rhamnaceae 53 9 Παρατηρήσεις
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides

Ziziphus mucronata Willd. LC

 
Rhamnaceae 135 47 Παρατηρήσεις
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata

Ziziphus rivularis Codd

 
Rhamnaceae 32 3 Παρατηρήσεις
Ziziphus rivularis
Ziziphus rivularis
Ziziphus rivularis
Ziziphus rivularis