Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Calodendrum capense (L.f.) Thunb. LC

 
Rutaceae 171 61 Παρατηρήσεις
Calodendrum capense
Calodendrum capense
Calodendrum capense
Calodendrum capense

Vepris lanceolata G. Don

 
Rutaceae 12 7 Παρατηρήσεις
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata

Vepris reflexa I. Verd. LC

 
Rutaceae 3 1 Παρατήρηση
Vepris reflexa
Vepris reflexa
Vepris reflexa

Zanthoxylum capense (Thunb.) Harv. LC

 
Rutaceae 128 19 Παρατηρήσεις
Zanthoxylum capense
Zanthoxylum capense
Zanthoxylum capense
Zanthoxylum capense