Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Albizia brevifolia Schinz LC

 
Fabaceae 42 4 Παρατηρήσεις
Albizia brevifolia
Albizia brevifolia
Albizia brevifolia
Albizia brevifolia

Albizia forbesii Benth. LC

 
Fabaceae 31 2 Παρατηρήσεις
Albizia forbesii
Albizia forbesii
Albizia forbesii
Albizia forbesii

Albizia harveyi E.Fourn. LC

 
Fabaceae 134 22 Παρατηρήσεις
Albizia harveyi
Albizia harveyi
Albizia harveyi
Albizia harveyi

Albizia versicolor Oliv. LC

 
Fabaceae 100 13 Παρατηρήσεις
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor