Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Calodendrum capense (L.f.) Thunb. LC

 
Rutaceae 135 38 Παρατηρήσεις
Calodendrum capense
Calodendrum capense
Calodendrum capense
Calodendrum capense