Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Calpurnia aurea (Aiton) Benth. LC

 
Fabaceae 24 5 Παρατηρήσεις
Calpurnia aurea
Calpurnia aurea
Calpurnia aurea
Calpurnia aurea