Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Carissa bispinosa (L.) Desf. LC

 
Apocynaceae 111 14 Παρατηρήσεις
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa

Carissa edulis L.

 
Apocynaceae 21 3 Παρατηρήσεις
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis

Carissa macrocarpa (Ecklon) A. DC. LC

 
Apocynaceae 70 12 Παρατηρήσεις
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa