Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Croton gratissimus Burch. LC

 
Euphorbiaceae 38 10 Παρατηρήσεις
Croton gratissimus
Croton gratissimus
Croton gratissimus
Croton gratissimus

Croton megalobotrys Mull. Arg. LC

 
Euphorbiaceae 57 3 Παρατηρήσεις
Croton megalobotrys
Croton megalobotrys
Croton megalobotrys
Croton megalobotrys

Croton sylvaticus Hochst. LC

 
Euphorbiaceae 25 2 Παρατηρήσεις
Croton sylvaticus
Croton sylvaticus
Croton sylvaticus
Croton sylvaticus