Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Grewia bicolor Juss.

 
Malvaceae 105 37 Παρατηρήσεις
Grewia bicolor
Grewia bicolor
Grewia bicolor
Grewia bicolor

Grewia caffra Meisn.

 
Malvaceae 19 3 Παρατηρήσεις
Grewia caffra
Grewia caffra
Grewia caffra
Grewia caffra

Grewia flava DC. LC

 
Malvaceae 37 6 Παρατηρήσεις
Grewia flava
Grewia flava
Grewia flava
Grewia flava

Grewia flavescens Juss. LC

 
Malvaceae 55 16 Παρατηρήσεις
Grewia flavescens
Grewia flavescens
Grewia flavescens
Grewia flavescens

Grewia hexamita Burret LC

 
Malvaceae 39 4 Παρατηρήσεις
Grewia hexamita
Grewia hexamita
Grewia hexamita
Grewia hexamita

Grewia monticola Sond. LC

 
Malvaceae 52 8 Παρατηρήσεις
Grewia monticola
Grewia monticola
Grewia monticola
Grewia monticola

Grewia occidentalis L. LC

 
Malvaceae 165 95 Παρατηρήσεις
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis
Grewia occidentalis

Grewia pachycalyx K. Schum.

 
Malvaceae 50 2 Παρατηρήσεις
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx
Grewia pachycalyx

Grewia villosa Willd. LC

 
Malvaceae 74 23 Παρατηρήσεις
Grewia villosa
Grewia villosa
Grewia villosa
Grewia villosa