Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Kirkia acuminata Oliv. LC

 
Kirkiaceae 91 12 Παρατηρήσεις
Kirkia acuminata
Kirkia acuminata
Kirkia acuminata
Kirkia acuminata

Kirkia wilmsii Engl. LC

 
Kirkiaceae 7 2 Παρατηρήσεις
Kirkia wilmsii
Kirkia wilmsii
Kirkia wilmsii
Kirkia wilmsii