Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Lannea discolor (Sond.) Engl. LC

 
Anacardiaceae 16 5 Παρατηρήσεις
Lannea discolor
Lannea discolor
Lannea discolor
Lannea discolor

Lannea schweinfurthii Engl.

 
Anacardiaceae 66 9 Παρατηρήσεις
Lannea schweinfurthii
Lannea schweinfurthii
Lannea schweinfurthii
Lannea schweinfurthii