Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Lannea discolor (Sond.) Engl. LC

 
Anacardiaceae 21 10 Παρατηρήσεις
Lannea discolor
Lannea discolor
Lannea discolor
Lannea discolor

Lannea schweinfurthii Engl.

 
Anacardiaceae 78 18 Παρατηρήσεις
Lannea schweinfurthii
Lannea schweinfurthii
Lannea schweinfurthii
Lannea schweinfurthii