Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Ochna natalitia (Meisn.) Walp.

 
Ochnaceae 61 5 Παρατηρήσεις
Ochna natalitia
Ochna natalitia
Ochna natalitia
Ochna natalitia

Ochna pulchra Hook. LC

 
Ochnaceae 44 7 Παρατηρήσεις
Ochna pulchra
Ochna pulchra
Ochna pulchra
Ochna pulchra

Ochna serrulata Walp. LC

 
Ochnaceae 390 271 Παρατηρήσεις
Ochna serrulata
Ochna serrulata
Ochna serrulata
Ochna serrulata