Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Ochna natalitia (Meisn.) Walp. LC

 
Ochnaceae 66 10 Παρατηρήσεις
Ochna natalitia
Ochna natalitia
Ochna natalitia
Ochna natalitia

Ochna pulchra Hook. LC

 
Ochnaceae 54 12 Παρατηρήσεις
Ochna pulchra
Ochna pulchra
Ochna pulchra
Ochna pulchra

Ochna serrulata Walp. LC

 
Ochnaceae 611 416 Παρατηρήσεις
Ochna serrulata
Ochna serrulata
Ochna serrulata
Ochna serrulata