Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Olea capensis L. LC

 
Oleaceae 6 1 Observation
Olea capensis
Olea capensis
Olea capensis
Olea capensis

Olea europaea L.

Ελιά
Oleaceae 7.065 5.429 Παρατηρήσεις
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea