Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Portulacaria afra Jacq. LC

Υπομονή
Didiereaceae 3.984 3.684 Παρατηρήσεις
Portulacaria afra
Portulacaria afra
Portulacaria afra
Portulacaria afra