Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Pterocarpus angolensis DC. LC

 
Fabaceae 35 4 Παρατηρήσεις
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis

Pterocarpus rotundifolius (Sond.) Druce LC

 
Fabaceae 62 11 Παρατηρήσεις
Pterocarpus rotundifolius
Pterocarpus rotundifolius
Pterocarpus rotundifolius
Pterocarpus rotundifolius