Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Rauvolfia caffra Sond. LC

 
Apocynaceae 77 15 Παρατηρήσεις
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra