Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Rhamnus prinoides L'Her. LC

 
Rhamnaceae 53 9 Παρατηρήσεις
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides