Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Searsia chirindensis
Searsia chirindensis
Searsia chirindensis
Searsia chirindensis

Searsia gueinzii (Sond.) F.A.Barkley LC

 
Anacardiaceae 107 10 Παρατηρήσεις
Searsia gueinzii
Searsia gueinzii
Searsia gueinzii
Searsia gueinzii

Searsia lancea (L.f.) F.A.Barkley LC

 
Anacardiaceae 74 37 Παρατηρήσεις
Searsia lancea
Searsia lancea
Searsia lancea
Searsia lancea
Searsia pendulina
Searsia pendulina
Searsia pendulina
Searsia pendulina
Searsia pyroides
Searsia pyroides
Searsia pyroides
Searsia pyroides

Searsia rehmanniana (Engl.) Moffett LC

 
Anacardiaceae 5 2 Παρατηρήσεις
Searsia rehmanniana
Searsia rehmanniana
Searsia rehmanniana
Searsia rehmanniana

Searsia zeyheri (Sond.) Moffett

 
Anacardiaceae 38 8 Παρατηρήσεις
Searsia zeyheri
Searsia zeyheri
Searsia zeyheri
Searsia zeyheri