Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Tabernaemontana elegans Stapf LC

 
Apocynaceae 149 25 Παρατηρήσεις
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans