Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Tarchonanthus camphoratus L. LC

 
Asteraceae 22 12 Παρατηρήσεις
Tarchonanthus camphoratus
Tarchonanthus camphoratus
Tarchonanthus camphoratus
Tarchonanthus camphoratus