Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Vepris lanceolata G. Don

 
Rutaceae 11 6 Παρατηρήσεις
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris reflexa
Vepris reflexa
Vepris reflexa