Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Vepris lanceolata G. Don

 
Rutaceae 12 7 Παρατηρήσεις
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata

Vepris reflexa I. Verd. LC

 
Rutaceae 3 1 Παρατήρηση
Vepris reflexa
Vepris reflexa
Vepris reflexa