Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Vitex pooara
Vitex pooara
Vitex pooara
Vitex pooara

Vitex rehmannii Gürke LC

 
Lamiaceae 13 1 Observation
Vitex rehmannii
Vitex rehmannii
Vitex rehmannii
Vitex rehmannii

Vitex zeyheri Sond. ex Schauer LC

 
Lamiaceae 7 2 Παρατηρήσεις
Vitex zeyheri
Vitex zeyheri
Vitex zeyheri
Vitex zeyheri