Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Vitex harveyana H.Pearson LC

 
Lamiaceae 15 1 Παρατήρηση
Vitex harveyana
Vitex harveyana
Vitex harveyana
Vitex harveyana

Vitex pooara Corbishley LC

 
Lamiaceae 19 2 Παρατηρήσεις
Vitex pooara
Vitex pooara
Vitex pooara
Vitex pooara

Vitex rehmannii Gürke LC

 
Lamiaceae 13 1 Παρατήρηση
Vitex rehmannii
Vitex rehmannii
Vitex rehmannii
Vitex rehmannii

Vitex zeyheri Sond. ex Schauer LC

 
Lamiaceae 7 2 Παρατηρήσεις
Vitex zeyheri
Vitex zeyheri
Vitex zeyheri
Vitex zeyheri