Δέντρα της Νότιας Αφρικής Ιθαγενή δέντρα της Νότιας Αφρικής Εξερεύνηση

Zanthoxylum capense (Thunb.) Harv. LC

 
Rutaceae 118 12 Παρατηρήσεις
Zanthoxylum capense
Zanthoxylum capense
Zanthoxylum capense
Zanthoxylum capense