Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Alisma plantago-aquatica L. LC

 
Alismataceae 961 711 Παρατηρήσεις
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica
Alisma plantago-aquatica