Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Allium schoenoprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 2.507 2.106 Παρατηρήσεις
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum
Allium schoenoprasum

Allium tuberosum Rottler ex Spreng.

 
Amaryllidaceae 300 256 Παρατηρήσεις
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum
Allium tuberosum

Crinum asiaticum L.

 
Amaryllidaceae 715 582 Παρατηρήσεις
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum
Crinum asiaticum

Leucojum vernum L. LC

 
Amaryllidaceae 1.510 1.244 Παρατηρήσεις
Leucojum vernum
Leucojum vernum
Leucojum vernum
Leucojum vernum

Lycoris × albiflora Koidz.

 
Amaryllidaceae 6 5 Παρατηρήσεις
Lycoris × albiflora
Lycoris × albiflora
Lycoris × albiflora
Lycoris × albiflora

Lycoris radiata (L'Hér.) Herb.

 
Amaryllidaceae 181 156 Παρατηρήσεις
Lycoris radiata
Lycoris radiata
Lycoris radiata
Lycoris radiata

Lycoris sanguinea Maxim.

 
Amaryllidaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Lycoris sanguinea
Lycoris sanguinea
Lycoris sanguinea
Lycoris sanguinea

Lycoris squamigera Maxim.

 
Amaryllidaceae 227 214 Παρατηρήσεις
Lycoris squamigera
Lycoris squamigera
Lycoris squamigera
Lycoris squamigera

Narcissus tazetta L.

 
Amaryllidaceae 1.359 1.171 Παρατηρήσεις
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta