Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Rhus chinensis Mill. LC

 
Anacardiaceae 20 12 Παρατηρήσεις
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis
Rhus chinensis