Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Alocasia cucullata (Lour.) G.Don

 
Araceae 522 475 Παρατηρήσεις
Alocasia cucullata
Alocasia cucullata
Alocasia cucullata
Alocasia cucullata

Arisaema ringens (Thunb.) Schott

 
Araceae 4 2 Παρατηρήσεις
Arisaema ringens
Arisaema ringens
Arisaema ringens
Arisaema ringens

Arisaema serratum (Thunb.) Schott

 
Araceae 3 2 Παρατηρήσεις
Arisaema serratum
Arisaema serratum
Arisaema serratum

Arisaema sikokianum Franch. & Sav.

 
Araceae 3 3 Παρατηρήσεις
Arisaema sikokianum
Arisaema sikokianum
Arisaema sikokianum

Calla palustris L. LC

 
Araceae 679 551 Παρατηρήσεις
Calla palustris
Calla palustris
Calla palustris
Calla palustris

Colocasia esculenta (L.) Schott LC

 
Araceae 2.280 2.034 Παρατηρήσεις
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta
Colocasia esculenta

Lemna aequinoctialis Welw. LC

 
Araceae 26 18 Παρατηρήσεις
Lemna aequinoctialis
Lemna aequinoctialis
Lemna aequinoctialis
Lemna aequinoctialis

Lemna gibba L. LC

 
Araceae 54 33 Παρατηρήσεις
Lemna gibba
Lemna gibba
Lemna gibba
Lemna gibba

Lemna minor L. LC

 
Araceae 449 365 Παρατηρήσεις
Lemna minor
Lemna minor
Lemna minor
Lemna minor

Lemna minuta Kunth LC

 
Araceae 78 50 Παρατηρήσεις
Lemna minuta
Lemna minuta
Lemna minuta
Lemna minuta

Lemna trisulca L. LC

 
Araceae 88 58 Παρατηρήσεις
Lemna trisulca
Lemna trisulca
Lemna trisulca
Lemna trisulca

Lemna turionifera Landolt LC

 
Araceae 9 9 Παρατηρήσεις
Lemna turionifera
Lemna turionifera
Lemna turionifera
Lemna turionifera

Pistia stratiotes L. LC

 
Araceae 560 491 Παρατηρήσεις
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes
Pistia stratiotes

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. LC

 
Araceae 85 37 Παρατηρήσεις
Spirodela polyrhiza
Spirodela polyrhiza
Spirodela polyrhiza
Spirodela polyrhiza