Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Clethra barbinervis Siebold & Zucc. LC

 
Clethraceae 2 2 Παρατηρήσεις
Clethra barbinervis
Clethra barbinervis