Ιαπωνία Ιαπωνία Εξερεύνηση

Disporum smilacinum A.Gray

 
Colchicaceae 1 1 Παρατήρηση
Disporum smilacinum